Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước và những quy định mới nhất

Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước là một trong những quy định mới nhằm hướng tới cải cách hành chính trong tương lai. Đồng thời cắt giảm thủ tục liên quan đến tài chính. Giúp người dân tiết kiệm thời gian khi có nhu cầu liên hệ làm việc với cơ quan Kho bạc Nhà nước.

Giới thiệu về dịch vụ công Kho bạc Nhà nước 

dịch vụ công kho bạc nhà nước

Dịch vụ công Kho bạc Nhà nước được quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/11/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến ngay trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

Trong đó đối với các cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước thực hiện dịch vụ công trực tuyến phải có đề mục rõ ràng. Nhằm thông báo cho và phân loại cho người dân về các dịch vụ hành chính công trực tuyến đang được áp dụng. Đồng thời phải chỉ rõ mức độ thực hiện của dịch vụ nhằm mục đích thuận tiện cho việc quản lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thuận tiện cho quá trình khai thác, sử dụng của người dân.

Để hiện thực hóa các quy định trên của Chính phủ và các bộ, ban ngành liên quan, Kho bạc Nhà nước đã xây dựng hệ thống cổng thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Cụ thể như sau:

– Đăng tải công khai các thủ tục hành chính thuộc danh mục quy định tại Nghị định số 11/NĐ-CP ngày 20/1/2020 của Chính phủ.

– Trên danh mục “Dịch vụ công trực tuyến” cung cấp bốn mức độ cơ bản như sau:

+ Nhằm phục vụ các đơn vị đăng ký sử dụng và mở tài khoản Kho bạc Nhà nước để thu, chi ngân sách Nhà nước, cổng thông tin điện tử đã cung cấp dịch vụ công “Đăng ký sử dụng mới hoặc bổ sung tài khoản; thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký”.

+ Đối với các đơn vị có quan hệ trong thực hiện ngân sách Nhà nước, cụ thể như: thanh toán, kiểm soát chi có thể thực hiện thủ tục “Khai báo Phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và các giao dịch một cửa tại Kho bạc Nhà nước”. Bên cạnh đó có thể yêu cầu thanh toán qua mạng và thực hiện các chương trình kê khai yêu cầu thanh toán.

+ Đối với các đơn vị có quan hệ với Ngân sách Nhà nước thông qua hạch toán thu chi có thể tham khảo dịch vụ hạch toán vốn ODA vốn vay ưu đãi vào Ngân sách Nhà nước.

+ Đối với các đơn vị có nhu cầu thông báo yêu cầu rút tiền mặt gửi tại Kho bạc Nhà nước thì nên sử dụng dịch vụ công trực tuyến là đăng ký rút tiền mặt. Dựa trên cơ sở đó Kho bạc Nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra và xử lý quy trình thu chi theo đúng quy định của pháp luật.

+ Đối với các đơn vị có nhu cầu gửi hồ sơ tất toán tài khoản để Kho bạc Nhà nước phong tỏa khi không có nhu cầu giao dịch, có thể tham khảo dịch vụ công “Tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước”.

Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng dịch vụ thích hợp mà bạn có thể đăng ký mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nhanh chóng, đơn giản.

Kết quả thực hiện dịch vụ công Kho bạc Nhà nước

dịch vụ công kho bạc nhà nước

Sau khi công khai áp dụng các dịch vụ công Kho bạc Nhà nước đến đầu tháng 4 năm 2020, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã nhận thấy nhiều dấu hiệu tích cực, đảm bảo đúng lộ trình và kế hoạch đặt ra. Bên cạnh việc duy trì các dịch vụ công trực tuyến đã ban hành, Kho bạc còn tiến hành mở rộng nhiều dịch vụ khác. Cụ thể như: ghi thu, ghi chi vốn nước ngoài; triển khai thí điểm kết nối các hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp; dịch vụ tất toán tài khoản đối với những đơn vị có giao dịch mở tại Kho bạc Nhà nước.

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid 19 hoành hành, Kho bạc Nhà nước đã đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các đơn vị cơ quan, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Ngoài ra còn hệ thống trực tuyến này còn có tác dụng sâu sắc trong việc hỗ trợ công chức cơ quan làm việc tại nhà.

Những kết quả thực tế đạt được như sau: tính đến thời điểm 30/4 tổng số đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến là 73595 (đạt tỷ lệ 79,6%). Số lượng đơn vị đăng ký sử dụng mới đạt 7837, tăng gấp 3 lần so với những tháng chưa có dịch bệnh. Các giao dịch thanh toán tăng nhanh chóng, lên đến hơn 823000 giao dịch, đạt tỷ lệ 55%.

Theo thống kê mới nhất, lượng người sử dụng các dịch vụ trực tuyến luôn đạt mức cao hơn 10000 người. Một số ngày cao điểm có thể lên đến 32000 người. Ngoài ra trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Kho bạc Nhà nước cũng đã tiếp nhận và xử lý khoảng hơn 100.000 các loại chứng từ khác nhau. 

Trên đây là tổng hợp các thông tin liên quan đến dịch vụ công Kho bạc Nhà nước. Bạn có thể tham khảo và hướng tới sử dụng các dịch vụ trực tuyến này trong tương lai.

Trả lời